(for English translation scroll down)

 

 Annette :

Jag började intressera mig för Masterson Metoden när jag förstod att jag kunde hjälpa min egen hopphäst med denna metod. Han skadade sig som unghäst och blev sned i bäckenet. Detta påverkade hans gång, koordination, sätt att hoppa och gjorde att han fick låsningar på andra ställen i kroppen.

I början av min utbildning var jag skeptisk och hade svårt att tro att metoden skulle hjälpa hästarna så mycket som den verkligen gör. Efter den första kursen och praktiken har jag verkligen ändrat uppfattning, logiken bakom metoden är helt klar.

 

Vad innebär då Mastersson Metoden?

 

Fritt översatt:

" Det är en unik, interaktiv metod att arbeta med hästkroppen. Man lär sig att känna igen och använda hästens "svar" på ens beröring för att hitta och lösa upp muskelspänningar, som hästen oftast byggt upp kring de stora och viktiga lederna - de leder som kraftigast påverkar hästens prestationer.(förmåga och vilja att röra sig, utföra sitt arbete)."

 

Lätt beröring ger mer eller mindre subtila responser, t.ex hästen stelnar till, blottar tänderna, lägger bak öronen, blinkar upprepade gånger med ögonen, drar sig undan , rör sig irriterat, hotar dig och liknande. Dessa responser visar oftast var spänningar eller låsningar sitter.

Om man blir kvar på det reaktiva stället med lätt beröring , lär man sig att känna när spänningen släpper.

När då hästen är avslappnad kan man fortsätta att arbeta med att förbättra rörligheten i de olika lederna. Hästen måste vara avslappnad för att kunna släppa spänningen djupt in i musklerna och strukturer runt omkring. Det ligger förståss i hästens natur att hellre fly ett obehag. Om den inte kan fly undan svarar den med att spänna sig, trycka eller slå bort obehaget.

Det är därför man endast använder lätt tryck till en början, för att komma förbi överlevnads responsen för att hästen inte skall spänna sig och därmed arbeta emot en.

 

Kortare beskrivning av Mastersson Method:

Visa hästen hur den ska göra för att släppa spänningar och på så vis underlätta för den att utnyttja hela dess rörelsevidd (scope).

 

Jim Mastersson har utvecklat metoden. Han har arbetat med hästar på detta sätt sedan 1997. Hans  kunder finns inom USET (United States Equestrian Team) distansritt, USET enbetts körning, USET hopplaget. Han har arbetat med sina kunder på bl.a 2010 FEI World Equestrian Games i Lexington, USEF and MacClay medal series, FEI Grand Prix, World Cup, Pan American World Cup and jumping events. I nuläget har Jim 5-600 hästar han behandlar på den amerikanska hunter-jumper touren. Kolla gärna hemsidan: http://www.mastersonmethod.com

 

 

English version:

 Annette :

I started taking an interest in this type of body work when I realized that I could help my own horse, a showjumper, with this method. He had an injury that made his pelvis uneven and therefore affected his performance.
In the beginning of my learning process with the Mastersson method I was a sceptic and had a hard time believing that it would help the horses as much as it really does. After attending the Masterson method course I completely changed my mind and it all became clear to me.

 

So what is the Masterson Method?

 

"It is a unique, interactive method of equine bodywork, in which you learn to recognize and use the responses of the horse to your touch, to find and release accumulated tension in the key junctions of the body that most affect performance."

 

By light touch the horse gives you subtle responses. The responses can be tensing up, baring of the teeth, flattening the ears ,repeated blinks of the eyes, fidgeting when being touched in a sore area. By staying on that particular area with light pressure (can be by only holding with light hand on the horses skin) you will learn to recognize the releases.
From a relaxed state of the horse you can then move on and improve range of motion in the different junctions. The horse needs to be in a relaxed state to be able to release deep stress in his muscles, connective tissue and structures. It lies, of course, in the horses nature, that first choice is to flee from danger, intrusion or discomfort. If unable to do so their second survival response is to brace, push or guard against it. That is why you only use light pressure to start with in order to bypass the survival response and not have the horse bracing and working against you.

 

A short way of describing the Masterson Method would be, "showing the horse how to let go of tension and by that improving it's ease and range of motion".

 

The name Masterson Method comes from the founder, Jim Masterson. Jim has been working on horses since 1997 and has  clients within the  USET Endurance Teams,  USET Singles Driving Team, USET Jumping team. He went to 2010 FEI World Equestrian Games in Lexington working with the USET Endurance Team. Other events he has attended working on show horses are events such as the USEF and Maclay Medal series, FEI Grand Prix, Nation's Cup, Pan American and World Cup jumping events.Currently Jim is working on 5-600 horses on the US Hunter-Jumper circuit. Check out more on his website: http://www.mastersonmethod.com